کلیدواژه‌ها = تونل باد
بررسی تجربی اثرات سربالک منحنی دوباله در گردابه های نوک بال ریز پهپاد با جریان سنج سیم داغ

دوره 8، شماره 2، تیر 1397، صفحه 193-204

10.22044/jsfm.2018.6546.2534

امیررضا نشاط؛ عبدالامیر بک خوشنویس؛ محمد جواد ایزدی یزدی


بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر شکل پره بر بازدهی توربین پسایی هانتر

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 329-339

10.22044/jsfm.2016.778

محمدرضا نخعی؛ پوریا قربانیان فرد؛ محسن کهرم؛ محمدباقر آیانی


بررسی تجربی لایه مرزی روی یک ایرفویل مافوق بحرانی نوسانی ( پیچ) در جریان تراکم پذیر با استفاده از سنسورهای فیلم داغ

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 173-184

10.22044/jsfm.2015.585

نیوشا فلا حپور؛ عبدالعلی حقیری؛ محمود مانی؛ محمد حسین کلانتری


بررسی تجربی اثرات پروفیل سرعت جریان هوا بر سیم ها و کابل های خطوط انتقال نیرو و نگهدارنده ها

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 83-97

10.22044/jsfm.2013.109

محمد اسحقی گرجی؛ عبدالامیر بک خوشنویس؛ احسان قلی پور اسرمی؛ محسن وحیدی