کلیدواژه‌ها = ماده تغییر فاز دهنده
بررسی تجربی پخت‌وپز در داخل ساختمان با استفاده از یک اجاق خورشیدی غیرمستقیم همراه با مواد ذخیره کننده حرارت

دوره 11، شماره 3، مرداد 1400، صفحه 207-219

10.22044/jsfm.2021.2215

محمد حسین زاده؛ صالح علیزاده مؤمن؛ سید مهدی میرزابابائی؛ حسین زمانی؛ علی کیانی فر


اثر افزایش تعداد و چیدمان لوله‏های سیال گرم بر رفتار ذوب ماده تغییر فاز دهنده در مبدل حرارتی سه لوله‏ای

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 249-262

10.22044/jsfm.2017.915

مهدی عیسی پور درزی؛ سید محمد جواد حسینی کهساری؛ علی اکبر رنجبر؛ یونس پهم لی