کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی
شبیه‌سازی و بهینه‌سازی سازه کابین کامیون در معرض انفجار

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 109-122

10.22044/jsfm.2022.11916.3593

علی یوسفی؛ فرهاد کیا؛ سیدعسکری مهدوی


شبیه‌سازی عددی و بهینه‌سازی استحکام اتاق کامیون

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 15-31

10.22044/jsfm.2021.10737.3382

علی یوسفی؛ ابوالفضل خلخالی؛ سیدعسکری مهدوی


شبیه‌سازی جریان دوفاز روغن و هوا در یاتاقان پایینی ژنراتور نیروگاه سد شهید عباسپور

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 203-216

10.22044/jsfm.2019.7906.2796

سارا طاهری پور؛ محمدرضا صفاریان؛ علیرضا دنه دزفولی


پارامترهای مدل خسارت GTN برای شبیه سازی شکست نرم در آلیاژ آلومینیم O-5083

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 129-142

10.22044/jsfm.2016.642

میلاد پرمه؛ سید جمال حسینی پور؛ حامد جمشیدی اول