کلیدواژه‌ها = جابجایی آزاد
انتقال حرارت جابجایی آزاد نانوسیال در محفظه L شکل بافلدار

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 311-321

10.22044/jsfm.2016.814

نصرالله علوی؛ طاهر ارمغانی؛ احسان ایزد پناه


بررسی دوبعدی میدان جریان جابجایی آزاد حول یک استوانه‌ افقی داغ غوطه ور در آب با استفاده از تکنیک PIV

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 107-117

10.22044/jsfm.2014.251

میثم طاهریان؛ مهدی نیلی احمدآبادی؛ محمد ضابطیان؛ مهران کرباسی پور