کلیدواژه‌ها = تحلیل عددی
مدل‌سازی و تحلیل عددی عملکرد پره استاتور توربین از دیدگاه قانون دوم ترمودینامیک

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 185-198

10.22044/jsfm.2021.8498.2928

محسن سروشان؛ جاماسب پیرکندی؛ حمید پرهیزکار


تحلیل اجزای محدود لایه‌ای ورق‌های کامپوزیت با استفاده از المان غشایی نامتقارن و المان خمشی ناسازگار

دوره 10، شماره 2، تیر 1399، صفحه 141-152

10.22044/jsfm.2020.9230.3085

حسین سنگتراش؛ حامد قوهانی عرب؛ محمدرضا سهرابی؛ محمدرضا قاسمی


تحلیل عددی پدیده نشست ذرات گرد و غبار در مبدل‌های حرارتی فشرده با استفاده از رویکرد لاگرانژی

دوره 8، شماره 2، تیر 1397، صفحه 143-159

10.22044/jsfm.2018.5946.2427

سعید باغدار حسینی؛ رامین حقیقی خوشخو؛ سید محمد جوادی مال آباد


بررسی المان محدودی توزیع حرارت در قطعات جوشکاری با استفاده از روش مش تطبیقی

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 135-145

10.22044/jsfm.2017.969

علی اکبر هادی نژاد رودی؛ سید مهدی رضاعی؛ رسول فشارکی فرد؛ علی نحوی


مطالعه آزمایشگاهی و عددی فرآیند خشک شدن سرامیک‌ها و ایجاد ترک درآنها

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 119-129

10.22044/jsfm.2014.297

خلیل خلیلی؛ سید یوسف احمدی بروغنی؛ محسن باقریان