کلیدواژه‌ها = شبیه سازی
تحلیل صوت و شبیه سازی جریان در شیر زاویه ای توسط قفسه های متفاوت

دوره 8، شماره 4، دی 1397، صفحه 261-271

10.22044/jsfm.2018.6892.2623

سیدعلی خادم؛ علی جلالی؛ مطهره نجف پور


تحلیل پارامتری و بهینه سازی سیستم سرمایشی جذبی خورشیدی برای فضای آموزشی در شهر تهران

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 103-117

10.22044/jsfm.2014.317

کورش جواهرده؛ محمد ذوقی؛ محمد نقاش زادگان