کلیدواژه‌ها = سامانه سقوط وزنه
بررسی تجربی جذب انرژی در ساختارهای ساندویچی با هسته ساخته شده از ذرات لاستیک ضایعاتی تحت بارگذاری ضربه ای

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 13-23

10.22044/jsfm.2023.12108.3626

زهرا باقری؛ مهساسادات میر علینقی؛ مجتبی حقگو؛ مجید علی طاولی؛ هاشم بابایی


بررسی تجربی رفتار ساختارهای الیاف-فلز حاوی نانو ذرات تحت ضربه سرعت‌پایین مکرر

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 187-206

10.22044/jsfm.2021.10697.3368

توحید میرزابابای مستوفی؛ وحید شریفی؛ مصطفی سیاح بادخور؛ هاشم بابایی