کلیدواژه‌ها = انرژی خورشیدی
طراحی، ساخت و مدل‌سازی یک آب‌شیرین‌کن حوضچه‌ای خورشیدی جدید و بررسی عملکرد آن

دوره 8، شماره 2، تیر 1397، صفحه 205-220

10.22044/jsfm.2018.5319.2392

حسین امیری؛ مرضیه لطفی؛ محمد امینی؛ بهزاد جعفربگلو


تحلیل پارامتری و بهینه سازی سیستم سرمایشی جذبی خورشیدی برای فضای آموزشی در شهر تهران

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 103-117

10.22044/jsfm.2014.317

کورش جواهرده؛ محمد ذوقی؛ محمد نقاش زادگان


بررسی تجربی سیستم گرمایش جدید تک منظوره و دو منظوره خورشیدی

دوره 3، شماره 2، مرداد و شهریور 1392، صفحه 87-97

10.22044/jsfm.2013.198

امید نعمت الهی؛ پوریا علمداری؛ محمد رضا عصاری