کلیدواژه‌ها = نرخ کرنش بالا
فرآیند شکل‌دهی انفجار زیرآب؛ مرور و چشم اندازهای آینده

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 59-83

10.22044/jsfm.2022.11060.3447

صادق نصیری؛ میلاد صادق یزدی؛ مجتبی ضیاء شمامی


بررسی اثر بارگذاری ضربه ای در فرآیند رشد ترک در فولاد فورجEA4T

دوره 3، شماره 2، مرداد و شهریور 1392، صفحه 33-39

10.22044/jsfm.2013.193

امیر ملک زاده؛ خلیل فرهنگ دوست؛ سعید حدیدی مود