نویسنده = پدرام صفرپور
شناسایی ترک‌های یک و چندگانه در پوسته استوانه‌ای‌‌ با استفاده از روش آنالیز مودال و تبدیل موجک

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 13-28

10.22044/jsfm.2022.6205.2473

شهروز صمیمیان طهرانی؛ پدرام صفرپور؛ مسعود بابایی؛ فراز کیارسی


بهبود کارآیی برداشت‌کننده انرژی دوپایا به کمک کنترل آشوب

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 1-14

10.22044/jsfm.2021.2166

معین محمدپور؛ شیرین باقری کزازی؛ پدرام صفرپور؛ رقیه گوگ‌ساز قوچانی؛ مجید زندی