نویسنده = ���������� ������������ ��������
تحلیل ارتعاشات نانوصفحه‌های دایره‌ای تحت تحریک الکترواستاتیک غیرخطی با لحاظ اثرات سطح و اندازه

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 133-146

10.22044/jsfm.2022.11601.3538

مهرداد شیخلو؛ سید علی دلبری؛ عباس صباحی نمینی؛ آرش عبدالملکی