نویسنده = ������ ���������� ����������������
ارتعاشات وابسته به اندازه میکروتیرهای رایلی چرخان با سطح مقطع متغیر در محیط‌های پیچیده

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 159-171

10.22044/jsfm.2022.11200.3468

علی اصغر نادری؛ محسن رستمی؛ امیرحمزه فرج الهی؛ سید مازیار مرعشی