نویسنده = ������������ ����������������
تأثیر عمق بافت‌های سطحی پوسته بر عملکرد حالت پایدار یاتاقان‌های ژورنال گازی غیرمدور دو لُب

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 273-286

10.22044/jsfm.2021.10884.3415

مهدی زارع مهرجردی؛ رضا رشیدی میبدی؛ محمدحسین مظفری