نویسنده = ������������ ����������������
شبیه‌سازی و بهینه‌سازی سازه کابین کامیون در معرض انفجار

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 109-122

10.22044/jsfm.2022.11916.3593

علی یوسفی؛ فرهاد کیا؛ سیدعسکری مهدوی


شبیه‌سازی عددی و بهینه‌سازی استحکام اتاق کامیون

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 15-31

10.22044/jsfm.2021.10737.3382

علی یوسفی؛ ابوالفضل خلخالی؛ سیدعسکری مهدوی