نویسنده = ���������� ������������ ��������
کنترل فعال ارتعاشات پوسته مخروطی مدرج تابعی چرخان از طریق وصله‌های پیزوالکتریک

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 13-29

10.22044/jsfm.2020.9885.3220

محمد جعفری نیاسر؛ علی اصغر جعفری؛ محسن ایرانی رهقی؛ محمد جواد بابایی


ارتعاشات آزاد پوسته مخروطی مدرج تابعی چرخان با وصله‌های از جنس مواد هوشمند

دوره 10، شماره 2، تیر 1399، صفحه 127-140

10.22044/jsfm.2020.9504.3143

محمد جعفری نیاسر؛ علی اصغر جعفری؛ محسن ایرانی رهقی