نویسنده = فرهاد حاجی ابوطالبی
بهینه‌سازی شکلی قالب‌های پیش‌فرم در فرآیند آهنگری دقیق دو مرحله‌ای

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 65-73

10.22044/jsfm.2015.403

سعید مجیدی؛ مهرداد پورسینا؛ فرهاد حاجی ابوطالبی


پیش بینی عددی و تایید تجربی شکست در ورق های جوش خورده به هم با استفاده از مکانیک آسیب

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 83-91

10.22044/jsfm.2014.342

محمدرضا نقش؛ فرهاد حاجی ابوطالبی؛ مهرداد پورسینا