نویسنده = حمید نیازمند
بررسی میزان افزایش عملکرد دو ریزپمپ الکترواسموتیک با اتصال سری به روش حجم محدود

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 237-251

10.22044/jsfm.2022.11412.3586

حجت شبگرد؛ سید علی میربزرگی؛ حمید نیازمند


بهینه‌سازی توپولوژی هندسه یک کانال دارای سه خروجی با دبی‌های مشخص در خروجی‌ها

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 153-168

10.22044/jsfm.2021.8989.3047

زهرا طالب‌پور؛ امیدرضا محمدی‌پور؛ حسین عجم؛ حمید نیازمند


بررسی عملکرد نانوذرات اکسید آهن (مگنتیت) و نانوصفحات گرافن در تولید بخار خورشیدی

دوره 9، شماره 2، تیر 1398، صفحه 181-196

10.22044/jsfm.2019.7509.2724

محمد مصطفی غفوریان؛ حمید نیازمند؛ زهره اکبری؛ بهاره بخش زحمت کش