نویسنده = عبدالمجید خوشنود
مدل‌سازی دینامیکی و طراحی کنترل وضعیت یک فضاپیما در حضور تلاطم

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 25-40

10.22044/jsfm.2021.2168

عبدالمجید خوشنود؛ علی امین زاده؛ سید مهدی حسنی؛ پیمان نیک پی


طراحی کنترلر تطبیقی L1 یک سامانه فضایی با احتساب اثر انعطاف پذیری

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 17-27

10.22044/jsfm.2016.761

عبدالمجید خوشنود؛ ایوب شیبانی؛ جعفر روشنی یان؛ هومان مرادی