نویسنده = محمدجواد مغربی
بررسی مشخصات موج و مقاومت موجی یک جسم زیرسطحی به همراه سطح کنترل در نزدیکی سطح آزاد

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 65-79

10.22044/jsfm.2022.10750.3384

علی اکبر ملتانی شاهرخت؛ دکتر محمود پسندیده فرد؛ محمد جواد مغربی


اثر تعداد صفحه بر شرایط بهینه مبدل حرارتی صفحه‌ای واشردار با هیبرید گرافن-نانولوله کربنی

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 149-163

10.22044/jsfm.2021.11020.3434

امید رمضانی ازغندی؛ محمد جواد مغربی؛ علیرضا تیمورتاش


بررسی جریان و ضریب گشتاور توربین بادی داریوس بر حسب تغییرات زاویه گام و نسبت سرعت نوک پره

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 173-191

10.22044/jsfm.2017.923

امیر ساغری چی؛ محمد جواد مغربی؛ علیرضا عرب گلارچه


بهبود عملکرد توربین بادی ترکیبی داریوس- ساونیوس

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 195-212

10.22044/jsfm.2016.807

آرمین روشن؛ محمد جواد مغربی


On the natural convective heat transfer from a cold horizontal cylinder over an adiabatic surface

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 19-28

10.22044/jsfm.2013.93

محمد هادی صداقت؛ محمود یعقوبی؛ محمد جواد مغربی