نویسنده = ������������ ��������
طراحی و تحلیل محفظه حلزونی سه بعدی بدون پره مربوط به توربین جریان شعاعی

دوره 1، شماره 3، آذر و دی 1390، صفحه 55-67

10.22044/jsfm.2012.81

محسن محمدی؛ فرهاد قدک؛ مهدی نیلی احمدآبادی؛ مجید رضا شاه حسینی


طراحی آیرودینامیکی دوبعدی ورودی هوای S-شکل موتور توربوجت با در نظر گرفتن اثرات دماغه

دوره 1، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 59-69

10.22044/jsfm.2012.60

مهدی نیلی احمدآبادی؛ فرهاد قدک؛ محسن محمدی؛ اشکان نجاتی