نویسنده = مهدی نیلی احمدآبادی
بررسی عملکرد فن گریز از مرکز یک توربین سرمایشی با استفاده از شبیه سازی عددی

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 245-257

10.22044/jsfm.2016.773

محسن به نیا؛ مهدی نیلی احمدآبادی؛ محسن ثقفیان


بررسی دوبعدی میدان جریان جابجایی آزاد حول یک استوانه‌ افقی داغ غوطه ور در آب با استفاده از تکنیک PIV

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 107-117

10.22044/jsfm.2014.251

میثم طاهریان؛ مهدی نیلی احمدآبادی؛ محمد ضابطیان؛ مهران کرباسی پور


One-Dimensional design of a three-stage axial compressor with Its 3D numerical simulation

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 9-17

10.22044/jsfm.2013.152

محسن به نیا؛ مهدی نیلی احمدآبادی


طراحی و تحلیل محفظه حلزونی سه بعدی بدون پره مربوط به توربین جریان شعاعی

دوره 1، شماره 3، آذر و دی 1390، صفحه 55-67

10.22044/jsfm.2012.81

محسن محمدی؛ فرهاد قدک؛ مهدی نیلی احمدآبادی؛ مجید رضا شاه حسینی


طراحی یک بعدی اجکتور یک، دو و سه مرحله ای تونل باد فراصوتی

دوره 1، شماره 2، مهر و آبان 1390، صفحه 57-68

10.22044/jsfm.2012.51

مهدی نیلی احمدآبادی؛ علیرضا ربیعی؛ محمدرضا روشنی


طراحی آیرودینامیکی دوبعدی ورودی هوای S-شکل موتور توربوجت با در نظر گرفتن اثرات دماغه

دوره 1، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 59-69

10.22044/jsfm.2012.60

مهدی نیلی احمدآبادی؛ فرهاد قدک؛ محسن محمدی؛ اشکان نجاتی