نویسنده = �������������� ������ ������
بررسی ارتعاش محوری میله با تکیه گاه ویسکوالاستیک

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 67-79

10.22044/jsfm.2013.176

روح اله زنگانه؛ احمد احمدی