نویسنده = فتح الله امی
شناسایی ناحیه تشکیل احتراق گروه قطره به‌وسیله پارامتر شاخص شعله در شعله اسپری جریان متقابل آرام

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 212-199

10.22044/jsfm.2020.8802.2998

مراد هواسی؛ فتح الله امی؛ فاطمه چیتگرها؛ زهیر صبوحی


مطالعه عددی تاثیر آشفتگی جریان ورودی عرضی بر مسیر و شکست پاشش جت مایع در جریان عرضی گازی

دوره 9، شماره 2، تیر 1398، صفحه 167-179

10.22044/jsfm.2019.8270.2876

بهرام جلیلی؛ فتح الله امی؛ سید سلمان نورآذر؛ داوود دومیری گنجی