نویسنده = محسن نظری
تحلیل عددی انتقال حرارت سیال غیر نیوتنی در محیط متخلخل

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 105-119

10.22044/jsfm.2013.179

محسن نظری؛ رسول محبی؛ محمد حسن کیهانی


بررسی عددی خنک‌کاری بهینه مانع مربعی

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 69-80

10.22044/jsfm.2013.138

دکتر محسن نظری؛ الهه درری؛ صادق تفکر؛ علی عباس نژاد