نویسنده = ������������ ������ ��������
طراحی و شبیه‌سازی مدار سیستم محرکه هیبریدی سری با رویکرد حذف ترمزگیری اصطکاکی

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 1-12

10.22044/jsfm.2022.11237.3474

فرهاد خواجوند؛ سید مهدی رضاعی؛ محمد زارعی نژاد؛ کیوان باغستان


بررسی المان محدودی توزیع حرارت در قطعات جوشکاری با استفاده از روش مش تطبیقی

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 135-145

10.22044/jsfm.2017.969

علی اکبر هادی نژاد رودی؛ سید مهدی رضاعی؛ رسول فشارکی فرد؛ علی نحوی