نویسنده = �������� ������ ���������� ��������
اثر افزایش تعداد و چیدمان لوله‏های سیال گرم بر رفتار ذوب ماده تغییر فاز دهنده در مبدل حرارتی سه لوله‏ای

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 249-262

10.22044/jsfm.2017.915

مهدی عیسی پور درزی؛ سید محمد جواد حسینی کهساری؛ علی اکبر رنجبر؛ یونس پهم لی