نویسنده = ������ ���������� ����������
تحلیل ارتعاش آزاد تیر هدفمند ترک‌دار عرضی با استفاده از تئوری‌های تیموشنکو و مرتبه بالای برشی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 275-289

کرامت ملک زاده فرد؛ علیرضا پورموید؛ علیرضا رحیمی


بررسی تجربی و بهینه‌سازی پارامترهای فرآیند هیدروفرمینگ لوله‌های دولایه به کمک الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 45-53

10.22044/jsfm.2017.937

جواد شهبازی کرمی؛ محمد مراد شیخی؛ کرامت ملک زاده؛ داود منافی