نویسنده = ������������������������ ��������
مدل‌سازی فشار مویینگی میکروسیالات در میکروساختارها با نرم افزار Surface Evolver

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 247-255

10.22044/jsfm.2015.717

حمید صفاری؛ امیر میرزاقیطاقی؛ علیرضا رحیمی