نویسنده = ���������� ���������������� ������ ������
استخراج تجربی خواص ارتعاشی-میرایی یک ماده‏ی ویسکوالاستیک خاص

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 161-171

10.22044/jsfm.2017.863

سید علی حسینی کردخیلی؛ رضا خراسانی


کاربرد تجزیه مقدار تکین در روش ترکیب مودهای مؤلفه‌ها با رویکرد تجربی در مدل ورق

دوره 2، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 1-14

10.22044/jsfm.2013.155

سید علی حسینی کردخیلی؛ سید حسن مومنی ماسوله