***اطلاعیه بسیار مهم***

با سلام 

آندسته از کاربران ( داوران محترم و یا نویسندگان عزیز) که در صفحه شخصی خود در وب سایت مجله اطلاعات خود را مشاهده نمی نمایند. با کارشناس نشریه آقای علی مسکریان از طریق شماره های (داخلی 2752)9-3392204 -0273 تماس حاصل فرمایید.

با تشکر 

کارشناس نشریات علمی پژوهشی دانشگاه صنعتی شاهرود