فرمت جدید

قابل توجه نویسندگان محترم
تغییراتی در فرمت مجله مکانیک سازه ها و شاره ها در سال ۹۶ اعمال شده است. لذا از کلیه نویسندگان عزیز خواهشمند است مقالات جدید را براساس فرمت جدید تهیه نمایند.  فایل های مربوطه در بخش راهنمای نویسندگان موجود می باشند.