تشکیل جلسه اعضای هیات تحریریه مجله مکانیک سازه ها و شاره ها

در تاریخ 13/3/95 جلسه هیات تحریریه مجله مکانیک سازه ها و شاره ها در محل معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شاهرود با حضور مدیر مسئول، سردبیر و اعضای محترم هیات تحریریه مجله آقایان : 
 دکتر محمد حسین ابوالبشری، دکتر محسن قاضی خانی، دکتر داود دومیری گنجی، دکتر سید مهدی میرزابابائی،  دکتر محمدجواد مغربی، دکتر سید حجت هاشمی، دکتر عبدالامیر بک خوشنویس، دکتر محمدحسن کیهانی، دکتر حمید رضا ایپکچی، و محمود شریعتی برگزار گردید. 

 در این جلسه گزارشی از عملکرد مجله در سال های گذشته و به ویژه سال 94 توسط سردبیر و مدیر مسئول مجله ارایه گردید و سیاست ها و برنامه های آتی مجله مورد بحث و بررسی و نتیجه گیری لازم قرار گرفت.