اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمود نوروزی

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود

mnorouzishahroodut.ac.ir

سردبیر

دکتر محمود شریعتی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

scholar.google.com/citations?user=XwYpmhkAAAAJ&hl=en
mshariati44um.ac.ir
0000-0001-8742-2975

h-index: 30  

اعضای هیات تحریریه

دکتر گودرز احمدی

مهندسی مکانیک و هوافضا استاد، گروه مهندسی مکانیک و هوافضا، مرکز پردازش مواد پیشرفته (CAMP)، مرکز مهندسی و علوم منابع هوا و آب (CAARES)، دانشگاه کلارکسون

gahmadiclarkson.edu

دکتر حسن بصیرت تبریزی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه دانشگاه صنعتی امیر کبیر

hbasirataut.ac.ir
0000-0002-4132-1228

دکتر رامین صداقتی

مواد هوشمند و سازه های تطبیقی، سیالات استاد مهندسی مکانیک، دانشگاه کنکوردیا، مونترال، کانادا

ramin.sedaghaticoncordia.ca

h-index: 33  

دکتر سعید حدیدی مود

دانشیار موسسه تحقیقاتی FTC، دانشگاه کاونتری، انگلستان

s.hadidimoudgmail.com
0000-0002-6214-7185

دکتر ناصر لشگریان آزاد

توماسیون و توسعه سیستم های هوشمند برای وسایل نقلیه، هواپیماهای بدون سرنشین و سایر برنامه ها. دانشیار، دکتری،
کرسی کاردانی تحصیلات تکمیلی، گروه مهندسی طراحی سیستم ها
مدیر گروه اتوماسیون و سیستم های هوشمند (AIS).
دانشگاه واترلو (UW)، کانادا

nlashgarianazaduwaterloo.ca

دکتر محمود شریعتی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

mshariati44um.ac.ir
0000-0001-8742-2975

دکتر محمد حسین ابوالبشری

استاد دانشکده مهندسی مکانیک فردوسی مشهد

abolbashferdowsi.um.ac.ir
0000-0001-6703-6364

دکتر داود دومیری گنجی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه مازندران

www.ddganji.com/
mirgangnit.ac.ir
(+98) 111-3234201
0000-0002-4424-8345

دکتر احمد باقری

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان

bagheriguilan.ac.ir

دکتر غلامحسین لیاقت

استاد گروه مکانیک جامدات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

ghlia530modares.ac.ir
0000-0003-1925-0643

دکتر محمدجواد مغربی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

javadshahroodut.ac.ir

دکتر سید حجت هاشمی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند

shhashemibirjand.ac.ir

دکتر عبدالحسین فریدون

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان

ab.fereidoongmail.com

دکتر حسن مسلمی نائینی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

moslemimodares.ac.ir

دکتر عبدالامیر بک خوشنویس

هوا-فضا استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم‌ سبزواری

khosh1966yahoo.com

دکتر محمد محسن شاه مردان

استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

mmshahmardanshahroodut.ac.ir
0000-0002-9088-4393

دکتر محمد حسن کیهانی

حرارت و سیالات استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S133
h_kayhanishahroodut.ac.ir

دکتر بهار دهقان فیروزآبادی

سیالات استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

firoozabadisharif.edu

دکتر حمیدرضا ایپک چی

طراحی کاربردی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود

hamidre_2000vatanmail.ir
0000-0002-2405-0614

دبیر تخصصی

دکتر علی خالقی

مکانیک استادیار دانشکده مکانیک و مکاترونیک دانشگاه صنعتی شاهرو

khaleghishahroout.ac.ir

دکتر مهدی گردویی

مهندسی مکانیک، ساخت و تولید استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود

gerdooeishahroodut.ac.ir

دکتر علی عباس نژاد

مهندسی مکانیک استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود

abbasnejadshahroodut.ac.ir

دکتر محمود نوروزی

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود

mnorouzishahroodut.ac.ir

دکتر سید مجتبی واردی کولایی

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S807#page-top
varedishahroodut.ac.ir

دکتر مسعود مهدی زاده رخی

مهندسی مکانیک استادیار گروه مهندسی رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود

mmrokhishahroodut.ac.ir

دکتر هادی پروز

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S854
h.parvazshahroodut.ac.ir

دکتر پوریا اکبرزاده

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S428
p.akbarzadehshahroodut.ac.ir

دکتر محمود مهرگان

ترمودینامیک استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

mehreganshahroodut.ac.ir

دکتر مسلم صبوری

آیرودینامیک استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

sabourishahroodut.ac.ir
0000-0003-0121-0395

مدیر وب سایت

مهندس علی مسکریان

مهندسی الکترونیک کارشناس ارشد

meskaryanshahroodut.ac.ir

کارشناس نشریه

شبنم اصغری پور

دانشگاه صنعتی شاهرود

shabnam_asghari_pouryahoo.com