کنترل آزاد از مدل برای سیستم تعلیق روغنی خودرو

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی برق و رباتیک، شاهرود

2 دانشجوی ارشد کنترل، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی مکانیک، شاهرود

چکیده

در این مقاله، طرح نوین کنترل­کننده­­ی آزاد از مدل برای سیستم تعلیق فعال خودرو  برای دستیابی به رانندگی مطمئن و راحتی مسافر با حضور اغتشاشات جاده را ارائه می­­نماید. کنترل­کننده­­ی پیشنهادی در مقایسه با طرح های قبلی، نیازی به کنترل نیرو ندارد و فقط از کنترل موقعیت استفاده می­کند. در نتیجه، طرح آن ساده تر و با محاسبات کمتر خواهد بود. کنترل­کننده­ی مورد نظر برای مدل سیستم تعلیق یک­ چهارم خودرو با وجود محرک روغنی با مدل غیرخطی طراحی می­شود. در روند بدست آوردن کنترل کننده پیشنهادی از کنترل خطی سازی پسخورد و تخمین و جبران عدم قطعیت توسط روش تاخیر زمانی استفاده می­شود. بنابراین، کنترل کننده در غلبه بر عوامل غیرخطی و عدم قطعیت مدل موفق است. کنترل کننده از پسخوردهای جابجایی، سرعت و شتاب بدنه­ی خودرو استفاده می­کند. مدل فضای حالت سیستم تعلیق روغنی بدست می­آید و پایداری سیستم کنترل اثبات می­شود. شبیه­سازی­ها عملکرد مطلوب سیستم تعلیق برای همگرایی بدنه به نقطه تعادل با خطای ناچیز را نشان می­دهند. مقایسه عملکرد کنترل سیستم تعلیق فعال پیشنهادی با سیستم تعلیق غیرفعال، برتری کنترل­کننده­ پیشنهادی در فراهم آوردن راحتی مسافر و رانندگی مطمئن را نشان می­دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات