بررسی عملکرد نیروگاه دودکش خورشیدی شیب‌دار و معمولی در اقلیم‌های مختلف ایران

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

با توجه به نیاز روز افزون به منابع انرژی ارزان قیمت و نامحدود، انرژی های تجدید پذیر مورد توجه قرار گرفته اند. یکی از منابع اصلی انرژی های تجدید پذیر انرژی خورشیدی می باشد. در این مقاله با استفاده از انرژی خورشیدی، عملکرد نیروگاه دودکش خورشیدی شیب دار و معمولی در اقلیم های مختلف ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور مدل ریاضی مناسب برای تابش خورشید، کلکتور خورشیدی و دودکش در نظر گرفته شده است. برای تحلیل بهتر، سه نوع کلکتور افقی، شیب دار 30 درجه و 60 درجه در نظر گرفته شده و تابش دریافت شده و توان الکتریکی تولید شده با هم مقایسه شده اند. نتایج نشان می‌دهند که کلکتور های افقی در تابستان توان بیشتری تولید می‌کنند در حالی که هرچه شیب کلکتور بیشتر شود در زمستان توان بیشتری تولید می شود. همچنین، کلکتورهایی با زاویه 30 درجه بیشترین تابش خورشید را دریافت می‌کنند در حالی که کلکتورهایی با زاویه 60 درجه بیشترین توان الکتریکی را تولید می کنند. در نهایت از میان شهرهای بررسی شده، شهر یزد بهترین عملکرد را داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات