اثر میرایی لزجی در طرح مومسان قاب های خمشی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 professor

2 دانشگاه فردوسی

چکیده

میراگرها با گرفتن بخشی از کارمایه‎ سازه، به کاهش آسیب‎ها و پخش یکنواخت آن‎ها کمک می‎کنند. در این پژوهش، از میراگرهای لزجی خطی بهره جویی می­شود. روش‎های بسیاری برای طرح این گونه‎ میراگرها را پژوهشگران پیشنهاد کرده‎اند. فن نویسندگان، طرح مومسان بر پایه‎ کارکرد می‎‎باشد، که به کارایی موثرتر قاب با میرایی لزجی می‎انجامد. نخست، رابطه‎ سازی روش انجام می­شود. سپس، سازه‎های 3، 6 و 9 طبقه‎ خمشی با میرایی طبیعی و افزوده، به شیوه‎ مومسان طرح خواهند شد. در ادامه مقاله، تحلیل‎های ناخطی پویا، برتری‎های طرح مومسان را بیش از پیش آشکار می‎سازند.

کلیدواژه‌ها