تحلیل توسعه آتش در واگن مسافری با بکار گیری عایق‌های مختلف در بدنه

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی راه‌آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی راه‌آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

10.22044/jsfm.2023.12736.3700

چکیده

در این تحقیق با هدف تحلیل احتراق و توسعه آتش در واگن مسافری با نرم‌افزار پایروسیم مطالعه‌ای در بهینه‌سازی ساختار مواد عایق مورد استفاده در واگن مسافری در برابر توسعه آتش صورت گرفت با این هدف که در صورت رخداد سانحه از میزان تلفات بکاهد. یک مدل مرجع که در مقیاس واقعی مورد تست حریق قرار گرفته است در نرم‌افزار پایروسیم مدل شد. پس از صحت‌سنجی مدل موجود و دریافت نتایج مناسب، در ادامه با تغییر مواد عایق بکاررفته در جنس بدنه واگن و صندلی‌ها، از عایق‌های جدید پلی‌استایرن فشرده، پلی‌استایرن انبساطی، فوم فنولیک، پشم سنگ و پشم شیشه استفاده شد. نوآوری این تحقیق در مدلسازی و صحت سنجی نمونه توسعه آتش در یک واگن مسافری موجود با نرم افزار پایروسیم و مطالعه عملکرد هر یک از عایق های مختلف می باشد. نتایج نشان داد که مدل واگن با عایق پشم شیشه و پشم سنگ عملکرد خوبی در کاهش نرخ توسعه آتش داشته و مقدار حداکثر انتشار حرارت را 11درصد و مجموع حرارت آزاد شده را به میزان 15درصد در مقایسه با مدل تجربی کاهش دادند و نرخ افزایش دمای داخلی واگن و میزان تولید دوده را نیز کاهش دادند. فوم‌ها عملکرد ضعیفی در برابر آتش نشان دادند و علاوه بر افزایش نرخ انتشار حرارت و دمای شعله، میزان تولید دود و محصولات احتراقی بیشتری داشتند. از نتایج این تحلیل، توصیه می‌شود که برای کنترل بهینه توسعه آتش، بهتر است در واگن از عایق‌های الیافی استفاده شود و در طراحی داخلی صندلی برای راحتی سرنشین، عایق فوم فنولیک بکار رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات