بررسی عددی اثرات بکارگیری کانال انتقال جریان هوا و انحنای جانبی بدنه بر عملکرد آیرودینامیکی خودروی تارا

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

امروزه در صنعت خودروسازی، آیرودینامیک وسایل نقلیه به دلیل اثرگذاری بر مصرف سوخت، میزان کنترل پذیری و پایداری خودرو از اهمیت بالایی برخوردار است. در پژوهش حاضر به روش عددی با استفاده از نرم افزار Ansys Fluent عملکرد آیرودینامیکی خودروی تارا از طریق ایجاد کانال هوا با ابعاد و هندسه های مختلف بین پیشانی و اطراف چرخ جلو و همچنین اطراف چرخ عقب و پشت خودرو مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از اعمال تغییرات مذکور برقراری جریان میان نواحی از بدنه که اختلاف فشار بالایی دارند بود که در هر دو بخش اصلاح آیرودینامیک جلو و اصلاح آیرودینامیک عقب موجب کاهش نیروی پسا و برآ شد. همچنین تاثیر ایجاد انحنای جانبی بر بدنه نیز مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج حاصل نشان داد به طور کلی میزان اثرگذاری آن ها به طراحی و هدایت جریان هوای جوانب به پشت خودرو بستگی دارد با این وجود در همه حالت ها نیروی پسا کاهش یافت. در بخش پایانی ترکیبی از بهترین روش های بررسی شده به صورت همزمان بر روی خودرو پیاده‌سازی شد که بهینه ترین حالت از ترکیب تغییرات فوق در آیرودینامیک جلو و عقب با کاهش نیروی پسا و برآ به ترتیب به میزان %16/3 و %4/1 حاصل گردید و مقدار ضریب پسا از 0/332 به 0/278 رسید.

کلیدواژه‌ها


[1] پسندیده­فرد م، حسینی­کیا م (1384) بررسی نیروهای آئرودینامیک وارد بر بدنه خودرو سمند، سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.
[2] Choi W (2015) Study on Ultra-Low Aerodynamic Drag Vehicle through Optimization of Rear Shape and Aerodynamic Drag Reduction Devices. Master’s Degree Thesis, Seoul National University, South Korea.
[3] بهروان ر، مهدی م (1397) بررسی عددی اثرات ترکیبی اسپویلر عقب و و انحنای سطوح جانبی بر نیروی برآ و پسای وارد بر خودروی سدان، ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس (2)18: 313-305.
[4] خوشنویس ع، دانش­پژوه و، امینی ح (1393) بررسی تجربی تاثیرات زبری بر پروفیل سرعت و پسای خودروی سمند، بیست و دومین همایش سالانه بین­المللی مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
[5] Sudin M, Abdullah M, Shamsuddin S, Ramli F, Tahir M (2014) Review of research on vehicles aerodynamic drag reduction methods, IJMME 14(2): 37-47.
[6] Sarkar S, Thummar K, Shah N, Vagrecha V (2019) A review paper on aerodynamic drag reduction and CFD analysis of vehicles. Proc. A Rev. Paper Aerodyn. Drag Reduction CFD Anal. Vehicles, 231-235.
[7] Huluka A, Kim C (2020) Effect of the Air Duct System of a Simplified Vehicle Model on Aerodynamic Performance, IJAME 17(2): 7985-7995.
[8] Huluka A, Kim C (2021) A Numerical Analysis on Ducted Ahmed Model as a New Approach to Improve Aerodynamic Performance of Electric Vehicle, Int. J. Automot 22(2): 291-299.
[9] Ferraris A, Pinheiro H, Airale A, Carello M, Polato D (2021) City Car Drag Reduction by Means of Flow Control Devices, SAE Technical Paper, Torino Politecnico, Italy.
[10] Aktas U, Abdallah K (2017) Aerodynamics concept study of electric vehicles, Master’s Thesis, Chalmers University of Technology, Sweden.
[11] Dickison M, Ghaleeh M, Milady S, Wen L, Qubeissi M (2020) Investigation into the aerodynamic performance of a concept sports car, JAFM 13(2): 583-601.
[12] Nie B, Zhou Q, Xia Y, Tang J (2014) Influence of feature lines of vehicle hood styling on headform kinematics and injury evaluation in car-to-pedestrian impact simulations. SAE Int. J. Transp. Saf 2(1): 182-189.
[13] Varney M, Passmore M, Gaylard A (2017) The effect of passive base ventilation on the aerodynamic drag of a generic SUV vehicle, SAE SAE Int. J. Passeng 10: 345-357.
[14] حیدری­نژاد ق (1398) مقدمه­ای بر توربولانس، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، چاپ سوم: 212-171.
[15] Meile W, Brenn G, Reppenhagen A, Lechner B, & Fuchs A (2011) Experiments and numerical simulations on the aerodynamics of the Ahmed body, CFD letters, 3(1): 32-39.
[16] Franck G, Nigro N, Storti M, D'elia J (2009) Numerical simulation of the flow around the Ahmed vehicle model, Latin American applied research, 39(4):295-306.
[17] گروه صنعتی ایران خودرو (1400) دفترچه راهنمای خودرو تارا: 142-