مدل سازی عملگر الکتروهیدرواستاتیکی با در نظر گرفتن عوامل موثر در عملکرد و مقایسه آن با مدل سازی سیم هیدرولیک

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 هیئت علمی گروه مکاترونیک/دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

عملگرهای هیدرولیکی نقش مهمی در صنایع پیشرفته بازی می کنند. در صنعت اتوماسیون نیز به طور گسترده از عملگرهای الکترومکانیکی استفاده می شود. فناوری دیگری که مزایای اصلی عملگر های هیدرولیکی و الکترومکانیکی را فراهم می کند و اکثر معایب آنها را کاهش می دهد، سیستم عملگر الکترو هیدرواستاتیکی است. ابتدا در این نوشتار نحوه کارکرد مدار عملگر الکترو هیدرواستاتیکی شرح داده شده است. سپس مدل هایی که تا به حال برای این عملگر ارائه شده، بررسی شده است. در ادامه با توجه به رفتار فیزیکی، مدلی کامل از عملگر الکترو هیدرواستاتیکی ارائه گردیده است. مدل ارائه شده شامل تمام عوامل موثر بر عملکرد همچون افت فشار بین سیلندر و پمپ، اصطکاک غیر خطی موتور و سیلندر هیدرولیک و مدار هیدرولیکی داخلی (شامل انباره و شیرهای یک طرفه) می باشد. تاثیر مدل سازی عوامل موثر در عملکرد عملگر بر خروجی های موقعیت، اختلاف فشار دو درگاه سیلندر و نیروی عملگر مورد بررسی قرار گرفته است. سپس رفتار مدل ارائه شده با مدل سازی ترتیبی چندگانه در جعبه ابزار سیم هیدرولیک نرم افزار متلب مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات