موضوعات = دینامیک سیالات محاسباتی
بررسی تاثیر هندسه کانال‌های تزریق گاز بر عملکرد و رفتار دینامیکی پیل سوختی غشا پلیمری

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 121-128

10.22044/jsfm.2023.12545.3681

حجت اشرفی؛ نیما احمدی شیخ سرمست؛ نادر پورمحمود؛ ایرج میرزایی؛ امین دمیا؛ امین خلیل زادگان


بررسی تأثیر پارامترهای مؤثر بر اطفای آتش در تونل زغال‌سنگ در حال پیشروی

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 117-131

10.22044/jsfm.2022.11590.3534

عرفان کاوکار مقدم؛ اسماعیل محمدیان؛ حسین افشین؛ بیژن فرهانیه


بررسی شیپوره آیرواسپایک تقارن محوری

دوره 9، شماره 3، مهر 1398، صفحه 177-189

10.22044/jsfm.2019.7601.2743

سید علی سید جعفری؛ سید مهدی میرساجدی؛ علیرضا کریمشاهیان بیدگلی


تاثیر کانال‌های گاز و پیکربندی لایه‌های انتشار گاز بر روی عملکرد غشای الکترولیتی پلیمر سلول سوختی

دوره 9، شماره 3، مهر 1398، صفحه 249-263

10.22044/jsfm.2019.8525.2935

علی شیخ محمدی؛ ایرج میرزایی؛ نادر پورمحمود؛ نیما احمدی شیخ سرمست


شبیهسازی اثرات تیغه میراکننده بر میزان تلاطم در مخزن سوخت هواپیمای مدل

دوره 9، شماره 2، تیر 1398، صفحه 275-287

10.22044/jsfm.2019.7964.2809

مصطفی محمودی؛ جاماسب پیرکندی؛ بهمن امجدیان؛ حسین نورشاد


شبیه سازی CFD پیل سوختی اکسید جامد پایه آندی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 217-235

10.22044/jsfm.2019.7713.2760

عارف شاهی؛ نسیبه حاجیلری؛ ماشاءالله رضاکاظمی


بهبود عملکرد هیدرولیکی-حرارتی چاه های حرارتی میکروکانال با استفاده از پین-فین های V شکل و نانوسیال Al2O3/آب

دوره 8، شماره 4، دی 1397، صفحه 211-228

10.22044/jsfm.2019.7262.2669

مرتضی محمدی؛ سید حسین مظلومی؛ سید مسعود حسنی؛ مرتضی خوشوقت علی آبادی


تحلیل عددی پدیده نشست ذرات گرد و غبار در مبدل‌های حرارتی فشرده با استفاده از رویکرد لاگرانژی

دوره 8، شماره 2، تیر 1397، صفحه 143-159

10.22044/jsfm.2018.5946.2427

سعید باغدار حسینی؛ رامین حقیقی خوشخو؛ سید محمد جوادی مال آباد


بررسی جریان و ضریب گشتاور توربین بادی داریوس بر حسب تغییرات زاویه گام و نسبت سرعت نوک پره

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 173-191

10.22044/jsfm.2017.923

امیر ساغری چی؛ محمد جواد مغربی؛ علیرضا عرب گلارچه


اثر افزایش تعداد و چیدمان لوله‏های سیال گرم بر رفتار ذوب ماده تغییر فاز دهنده در مبدل حرارتی سه لوله‏ای

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 249-262

10.22044/jsfm.2017.915

مهدی عیسی پور درزی؛ سید محمد جواد حسینی کهساری؛ علی اکبر رنجبر؛ یونس پهم لی


شبیه سازی عددی سقوط آزاد اجسام استوانه‌ای به کمک روش برهم نهادن شبکه

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 1-16

10.22044/jsfm.2016.790

حسین امین اسماعیلی؛ محسن ثقفیان؛ محمد علی بدری


بررسی تأثیر زبری در افت کارایی یک مرحله کامل توربین گاز

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 197-212

10.22044/jsfm.2016.771

علی فرخی پور؛ مسعود برومند؛ محمدجعفر کرمانی