کلیدواژه‌ها = بارگذاری ضربه‌ای
بررسی تجربی جذب انرژی در ساختارهای ساندویچی با هسته ساخته شده از ذرات لاستیک ضایعاتی تحت بارگذاری ضربه ای

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 13-23

10.22044/jsfm.2023.12108.3626

زهرا باقری؛ مهساسادات میر علینقی؛ مجتبی حقگو؛ مجید علی طاولی؛ هاشم بابایی


ارائه مدل شبکه‌ی عصبی GMDH برای پیش‌بینی رفتار ورق‌های مثلثی تحت بارگذاری هیدرودینامیکی

دوره 10، شماره 3، مهر 1399، صفحه 233-243

10.22044/jsfm.2020.9237.3087

مجتبی حقگو؛ توحید میرزابابای مستوفی؛ مهساسادات میر علینقی؛ هاشم بابایی