کلیدواژه‌ها = laminar flow
بهینه‌سازی توپولوژی هندسه یک کانال دارای سه خروجی با دبی‌های مشخص در خروجی‌ها

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 153-168

10.22044/jsfm.2021.8989.3047

زهرا طالب‌پور؛ امیدرضا محمدی‌پور؛ حسین عجم؛ حمید نیازمند


On the natural convective heat transfer from a cold horizontal cylinder over an adiabatic surface

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 19-28

10.22044/jsfm.2013.93

محمد هادی صداقت؛ محمود یعقوبی؛ محمد جواد مغربی