کلیدواژه‌ها = روش اختیاری لاگرانژین-اویلرین
تحلیل برخورد زمان‌مند الاستوپلاستیک پرتابه پرسرعت با سطح آب

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 281-298

10.22044/jsfm.2016.811

حسن فروزانی؛ بهادر سرانجام؛ رضا کمالی؛ علی عبداللهی فر