کلیدواژه‌ها = ضریب توان
شبیه سازی سه بعدی توربین کروی لوسید و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف پره ها بر عملکرد آن

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 115-131

10.22044/jsfm.2022.9993.3346

بهنام دشتی محمودابادی؛ حمیدرضا زارعی؛ محمود پسندیده فرد


بررسی جریان و ضریب گشتاور توربین بادی داریوس بر حسب تغییرات زاویه گام و نسبت سرعت نوک پره

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 173-191

10.22044/jsfm.2017.923

امیر ساغری چی؛ محمد جواد مغربی؛ علیرضا عرب گلارچه


بهبود عملکرد توربین بادی ترکیبی داریوس- ساونیوس

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 195-212

10.22044/jsfm.2016.807

آرمین روشن؛ محمد جواد مغربی