کلیدواژه‌ها = جریان آشفته
اصلاح مدل تلاطمی k-e-v 2 برای جریان آشفته شتابدار داخل لوله

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 215-228

10.22044/jsfm.2017.941

علی خالقی؛ محمود پسندیده فرد


بررسی تجربی کاهش اتلاف هد به وسیله ی حباب های هوا در جریان تیلور-کوئت آشفته

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 147-160

10.22044/jsfm.2017.929

رضا مریمی؛ سعید فراهت؛ سیدمرتضی جوادپور