کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی عددی
بررسی تاثیر هندسه کانال‌های تزریق گاز بر عملکرد و رفتار دینامیکی پیل سوختی غشا پلیمری

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 121-128

10.22044/jsfm.2023.12545.3681

حجت اشرفی؛ نیما احمدی شیخ سرمست؛ نادر پورمحمود؛ ایرج میرزایی؛ امین دمیا؛ امین خلیل زادگان


امکان سنجی عددی استفاده از پمپ‌های پیزوالکتریک جهت کاربرد به عنوان پمپ تزریق با در نظر گرفتن بر همکنش سیال و سازه

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 175-189

10.22044/jsfm.2022.11134.3456

رفعت محمدی؛ محمدرضا شیخ الاسلامی؛ فاطمه راهزانی؛ محمدرضا قادری؛ مجتبی مهاجری


تحلیل عددی انتقال حرارت جریان آشفته رفت و برگشتی در مبدل حرارتی موتور استرلینگ

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 187-200

10.22044/jsfm.2015.676

محمدرضا آزموده؛ علی کشاورز ولیان؛ حجت صابری نژاد؛ علیرضا بتوئی