کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی
بهینه سازی ستون میانی خودرو (B-pillar ) از جنس کامپوزیت جهت دستیابی به چیدمان مناسب لایه‌ها در تست برخورد از کنار به کمک الگوریتم ژنتیک

دوره 3، شماره 2، مرداد و شهریور 1392، صفحه 77-86

10.22044/jsfm.2013.197

محمد حسن شجاعی فرد؛ روح الله طالبی توتی؛ مرتضی میرباقری؛ منصور ترابی


Using neural networks to predict road roughness

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1391، صفحه 63-69

10.22044/jsfm.2013.92

سید علی سلیمانی ایوری؛ امین صاحبی


استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک در بدست آوردن ماکزیمم پاسخ سیستم نامیزان

دوره 1، شماره 2، مهر و آبان 1390، صفحه 37-46

10.22044/jsfm.2012.49

احسان رئیسی استبرق؛ سعید ضیائی راد؛ حسین دهقان