کلیدواژه‌ها = کمانش
طراحی بهینه ستون‌ها بر اساس قابلیت اعتماد تحت بار کمانش

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 49-62

10.22044/jsfm.2021.10992.3432

آرمین نصراللهی؛ محمدحسین ابوالبشری


تحلیل تجربی استحکام کمانشی صفحات آلومینیومی دارای شکاف مرکزی تقویت‌شده با وصله‏های کامپوزیتی لایه‏ای الیاف فلزی (FML)

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 117-127

10.22044/jsfm.2016.643

فرامرز آشنای قاسمی؛ پیام رحمنی؛ علی پورکمالی انارکی؛ یونس علیزاده وقاصلو


بررسی کمانش و پس کمانش نانولوله‌های کربنی تک جداره با استفاده از شبیه سازی عددی

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 77-86

10.22044/jsfm.2015.426

سیما بشارت فردوسی؛ بهروز حسنی؛ آرمین دانشور