کلیدواژه‌ها = حل تحلیلی
بررسی تحلیلی و تجربی اتساع ورق فولادی ناهمسانگرد DC04

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 69-79

10.22044/jsfm.2022.11498.3520

حسین جاودانی؛ مهدی گردویی


ارائه یک رابطه تحلیلی برای تعیین فرکانس و شکل مود اصلی تیر پله¬ای دو سر مفصل مستقر بر بستر الاستیک

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 57-64

10.22044/jsfm.2014.340

سید محمد مهدی نجفی زاده؛ حسام نایبی؛ حمید محسنی منفرد