کلیدواژه‌ها = مدل جرم و فنر
مدل‌سازی دینامیکی و طراحی کنترل وضعیت یک فضاپیما در حضور تلاطم

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 25-40

10.22044/jsfm.2021.2168

عبدالمجید خوشنود؛ علی امین زاده؛ سید مهدی حسنی؛ پیمان نیک پی


پاسخ دینامیکی تیر ساندویچی خمیده دارای هسته انعطاف‌پذیر تحت ضربه شعاعی با سرعت پایین

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 13-29

10.22044/jsfm.2015.418

فرامرز آشنای قاسمی؛ کرامت ملکزاده فرد؛ محمد علی خلیلی